Akupunktur

Akupunktur

Akupunktur är en behandling som många span erbjuder och som kan göra mycket gott för kroppen. De flesta är ytligt bekanta med vad en akupunktur innebär, att nålar sticks in i utvalda delar av kroppen. Det här görs i syfte att återskapa kroppens hormon- och blodflöde. Utöver det har det en lugnande effekt och lindrar lokal smärta.

Om ditt spa inte har akupunktur finns det flera produkter på marknaden idag som ger liknande effekter. Ett exempel på det är att använda sig av en Shakti spikkudde, som är en kudde täckt av plastpiggar. Huruvida det kan ersätta, eller endast vara ett komplement till en akupunktur beror på din åkomma.

Hur går en behandling till?

En akupunkturbehandling kan se lite olika ut beroende på var den görs, men det finns flera saker som i princip all akupunktur har gemensamt. Vanligtvis för du och den som behandlar ett samtal om dina problem och hur dina levnadsvanor ser ut. Här används en kombination av traditionell kinesisk medicinsk kunskap och diagnoserna som används i västvärlden. Den som behandlar dig tar även din puls och observerar din tunga för att bättre kunna bedöma din hälsa.

Behandlingens mål är att återskapa ett jämt flöde av blod och hormoner. Med det här som utgångspunkt sätts sedan nålar in i utvalda delar av kroppen, i syftet att antingen dämpa ett överskott eller stärka en svaghet. Antal behandlingar kan variera.

Beroende på vad det är för åkomma som ska behandlas, är det möjligt att det finns andra naturliga behandlingar som lämpar sig bättre. Till exempel kan zonterapitofflor vara ett bättre alternativ om det är ömmande ben eller fötter som är problemet.

Vad säger forskningen?

Det är svårt att på vetenskapligt sätt bevisa att akupunktur fungerar. Normalt sett görs en så kallad dubbelblindstudie när forskare ska ta reda på om en behandling har effekt. I sådana fall delas patienter med samma problem in i två olika grupper. Den ena gruppen får den behandling som ska prövas, medan den andra gruppen får en verkningslös behandling utan att veta om det. Att applicera det här på akupunktur är dock svårt i praktiken. Flertalet försök har gjorts där nålarna stuckits in fel eller inte satts in helt, men de försöken är inte dubbelblinda.

 

Däremot är det bevisat att akupunktur lindrar smärta där nålen sticks in. Försök på möss har visat att ett ämne friges i kroppen som blockerar smärtsignaler. Ämnet kallas för Adenosin och förhindrar alltså smärtsignalerna från att nå hjärnan.